Företaget

IVM är ett expansivt företag beläget i Linköping.

Vi marknadsför skärande verktyg och industriförnödenheter till industrin i Östergötland med omnejd. Genom vår tekniska kompetens kan vi ge våra kunder säkerhet och lönsamhet i sin materialförsörjning då rätt produkter tillhandahålls i rätt tid.

Förutom ordermottagning via telefon och e-post har vi även försäljning över disk av borr-,fräs-, svarv- och gängverktyg.


IVM - när du kräver lite mer av din verktygsleverantör!